RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostosowała swoje regulaminy, które wchodzą w życie dzisiaj. Przy najbliższej wizycie w bibliotece uprzejmie prosimy Państwa o uaktualnienie swoich danych.

W nawiązaniu do w/w rozporządzenia Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach prosi o zapoznanie się z przygotowaną klauzulą informacyjną.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach informuje, że:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 (dalej jako Biblioteka).
  2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl
  3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy wysyłania newslettera drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3
  5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi prawne lub IT.
  6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez bibliotekę, tj.: w zakresie realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
  9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Regulamin imprez [PDF]

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług [PDF]

Regulamin newslettera [PDF]


Szanowny Użytkowniku!

Prosimy zapoznać się z regulaminem wykorzystywania plików cookies przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.